A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Kołobrzeg

Kołobrzeg
brak 2.32% 2.71% 3.10% 3.49% 3.88% 4.28% 4.67% 5.06% 5.45% 5.84%
danych 2.70% 3.09% 3.48% 3.87% 4.27% 4.66% 5.05% 5.44% 5.83% 6.23%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 264
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 805
Liczba ważnych kart:1 805
Frekwencja wyborcza:21.84%
Liczba głosów ważnych:1 742
% głosów ważnych:96.51%
Liczba głosów na listy komitetu:102
% 5.86%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 62 60.78 3.56
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 5 4.90 0.29
JONCZEK Joanna Małgorzata 6 5.88 0.34
BIELEWICZ Przemysław 3 2.94 0.17
BIAŁOKOZ Andrzej 3 2.94 0.17
RATAJCZAK Mariusz 5 4.90 0.29
BAWOLSKA Wioletta Helena 2 1.96 0.11
PUCEK Mateusz Sebastian 2 1.96 0.11
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 14 13.73 0.80
GŁADKOW Jan 0 0.00 0.00