A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Siemyśl

Siemyśl
brak 2.32% 2.71% 3.10% 3.49% 3.88% 4.28% 4.67% 5.06% 5.45% 5.84%
danych 2.70% 3.09% 3.48% 3.87% 4.27% 4.66% 5.05% 5.44% 5.83% 6.23%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 921
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:433
Liczba ważnych kart:433
Frekwencja wyborcza:14.82%
Liczba głosów ważnych:410
% głosów ważnych:94.69%
Liczba głosów na listy komitetu:19
% 4.63%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 6 31.58 1.46
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 1 5.26 0.24
JONCZEK Joanna Małgorzata 2 10.53 0.49
BIELEWICZ Przemysław 0 0.00 0.00
BIAŁOKOZ Andrzej 1 5.26 0.24
RATAJCZAK Mariusz 1 5.26 0.24
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 1 5.26 0.24
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 6 31.58 1.46
GŁADKOW Jan 1 5.26 0.24