A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Dygowo

Dygowo
brak 2.32% 2.71% 3.10% 3.49% 3.88% 4.28% 4.67% 5.06% 5.45% 5.84%
danych 2.70% 3.09% 3.48% 3.87% 4.27% 4.66% 5.05% 5.44% 5.83% 6.23%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 382
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:712
Liczba ważnych kart:712
Frekwencja wyborcza:16.25%
Liczba głosów ważnych:677
% głosów ważnych:95.08%
Liczba głosów na listy komitetu:39
% 5.76%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 19 48.72 2.81
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 1 2.56 0.15
JONCZEK Joanna Małgorzata 0 0.00 0.00
BIELEWICZ Przemysław 2 5.13 0.30
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 0 0.00 0.00
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 17 43.59 2.51
GŁADKOW Jan 0 0.00 0.00