A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Ustronie Morskie

Ustronie Morskie
brak 2.32% 2.71% 3.10% 3.49% 3.88% 4.28% 4.67% 5.06% 5.45% 5.84%
danych 2.70% 3.09% 3.48% 3.87% 4.27% 4.66% 5.05% 5.44% 5.83% 6.23%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 160
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:775
Liczba ważnych kart:775
Frekwencja wyborcza:24.53%
Liczba głosów ważnych:738
% głosów ważnych:95.23%
Liczba głosów na listy komitetu:46
% 6.23%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 20 43.48 2.71
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 3 6.52 0.41
JONCZEK Joanna Małgorzata 3 6.52 0.41
BIELEWICZ Przemysław 1 2.17 0.14
BIAŁOKOZ Andrzej 1 2.17 0.14
RATAJCZAK Mariusz 4 8.70 0.54
BAWOLSKA Wioletta Helena 1 2.17 0.14
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 13 28.26 1.76
GŁADKOW Jan 0 0.00 0.00