A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Gościno

Gościno
brak 2.32% 2.71% 3.10% 3.49% 3.88% 4.28% 4.67% 5.06% 5.45% 5.84%
danych 2.70% 3.09% 3.48% 3.87% 4.27% 4.66% 5.05% 5.44% 5.83% 6.23%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 102
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:653
Liczba ważnych kart:653
Frekwencja wyborcza:15.92%
Liczba głosów ważnych:624
% głosów ważnych:95.56%
Liczba głosów na listy komitetu:30
% 4.81%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 16 53.33 2.56
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 0 0.00 0.00
JONCZEK Joanna Małgorzata 1 3.33 0.16
BIELEWICZ Przemysław 1 3.33 0.16
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 1 3.33 0.16
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 11 36.67 1.76
GŁADKOW Jan 0 0.00 0.00