A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Będzino

Będzino
brak 5.41% 5.77% 6.12% 6.48% 6.83% 7.19% 7.54% 7.90% 8.25% 8.61%
danych 5.76% 6.11% 6.47% 6.82% 7.18% 7.53% 7.89% 8.24% 8.60% 8.96%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 819
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 075
Liczba ważnych kart:1 075
Frekwencja wyborcza:15.76%
Liczba głosów ważnych:1 016
% głosów ważnych:94.51%
Liczba głosów na listy komitetu:55
% 5.41%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 26 47.27 2.56
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 2 3.64 0.20
JONCZEK Joanna Małgorzata 3 5.45 0.30
BIELEWICZ Przemysław 2 3.64 0.20
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 1 1.82 0.10
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 20 36.36 1.97
GŁADKOW Jan 1 1.82 0.10