A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat koszaliński 

koszaliński
brak 5.41% 5.77% 6.12% 6.48% 6.83% 7.19% 7.54% 7.90% 8.25% 8.61%
danych 5.76% 6.11% 6.47% 6.82% 7.18% 7.53% 7.89% 8.24% 8.60% 8.96%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 268
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 237
Liczba ważnych kart:9 236
Frekwencja wyborcza:17.67%
Liczba głosów ważnych:8 807
% głosów ważnych:95.36%
Liczba głosów na listy komitetu:654
% 7.43%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Będzino 6 819  1 075  1 075  1 016  55  5.41
Biesiekierz 4 854  898  897  869  69  7.94
Bobolice 7 824  1 104  1 104  1 035  69  6.67
Manowo 5 230  1 122  1 122  1 062  93  8.76
Mielno 4 464  1 321  1 321  1 294  116  8.96
Polanów 7 058  972  972  915  67  7.32
Sianów 10 801  1 669  1 669  1 581  116  7.34
Świeszyno 5 218  1 076  1 076  1 035  69  6.67
Ogółem 52 268  9 237  9 236  8 807  654  7.43
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 327 50.00 3.71
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 26 3.98 0.30
JONCZEK Joanna Małgorzata 33 5.05 0.37
BIELEWICZ Przemysław 16 2.45 0.18
BIAŁOKOZ Andrzej 14 2.14 0.16
RATAJCZAK Mariusz 26 3.98 0.30
BAWOLSKA Wioletta Helena 11 1.68 0.12
PUCEK Mateusz Sebastian 16 2.45 0.18
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 172 26.30 1.95
GŁADKOW Jan 13 1.99 0.15