A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Bobolice

Bobolice
brak 5.41% 5.77% 6.12% 6.48% 6.83% 7.19% 7.54% 7.90% 8.25% 8.61%
danych 5.76% 6.11% 6.47% 6.82% 7.18% 7.53% 7.89% 8.24% 8.60% 8.96%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 824
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 104
Liczba ważnych kart:1 104
Frekwencja wyborcza:14.11%
Liczba głosów ważnych:1 035
% głosów ważnych:93.75%
Liczba głosów na listy komitetu:69
% 6.67%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 33 47.83 3.19
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 4 5.80 0.39
JONCZEK Joanna Małgorzata 4 5.80 0.39
BIELEWICZ Przemysław 1 1.45 0.10
BIAŁOKOZ Andrzej 4 5.80 0.39
RATAJCZAK Mariusz 5 7.25 0.48
BAWOLSKA Wioletta Helena 1 1.45 0.10
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 17 24.64 1.64
GŁADKOW Jan 0 0.00 0.00