A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Biesiekierz

Biesiekierz
brak 5.41% 5.77% 6.12% 6.48% 6.83% 7.19% 7.54% 7.90% 8.25% 8.61%
danych 5.76% 6.11% 6.47% 6.82% 7.18% 7.53% 7.89% 8.24% 8.60% 8.96%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 854
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:898
Liczba ważnych kart:897
Frekwencja wyborcza:18.50%
Liczba głosów ważnych:869
% głosów ważnych:96.88%
Liczba głosów na listy komitetu:69
% 7.94%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 42 60.87 4.83
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 5 7.25 0.58
JONCZEK Joanna Małgorzata 3 4.35 0.35
BIELEWICZ Przemysław 2 2.90 0.23
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 0 0.00 0.00
BAWOLSKA Wioletta Helena 3 4.35 0.35
PUCEK Mateusz Sebastian 1 1.45 0.12
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 11 15.94 1.27
GŁADKOW Jan 2 2.90 0.23