A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Manowo

Manowo
brak 5.41% 5.77% 6.12% 6.48% 6.83% 7.19% 7.54% 7.90% 8.25% 8.61%
danych 5.76% 6.11% 6.47% 6.82% 7.18% 7.53% 7.89% 8.24% 8.60% 8.96%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 230
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 122
Liczba ważnych kart:1 122
Frekwencja wyborcza:21.45%
Liczba głosów ważnych:1 062
% głosów ważnych:94.65%
Liczba głosów na listy komitetu:93
% 8.76%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 43 46.24 4.05
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 4 4.30 0.38
JONCZEK Joanna Małgorzata 10 10.75 0.94
BIELEWICZ Przemysław 4 4.30 0.38
BIAŁOKOZ Andrzej 1 1.08 0.09
RATAJCZAK Mariusz 9 9.68 0.85
BAWOLSKA Wioletta Helena 1 1.08 0.09
PUCEK Mateusz Sebastian 1 1.08 0.09
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 18 19.35 1.69
GŁADKOW Jan 2 2.15 0.19