A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Sianów

Sianów
brak 5.41% 5.77% 6.12% 6.48% 6.83% 7.19% 7.54% 7.90% 8.25% 8.61%
danych 5.76% 6.11% 6.47% 6.82% 7.18% 7.53% 7.89% 8.24% 8.60% 8.96%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 801
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 669
Liczba ważnych kart:1 669
Frekwencja wyborcza:15.45%
Liczba głosów ważnych:1 581
% głosów ważnych:94.73%
Liczba głosów na listy komitetu:116
% 7.34%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 57 49.14 3.61
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 4 3.45 0.25
JONCZEK Joanna Małgorzata 5 4.31 0.32
BIELEWICZ Przemysław 3 2.59 0.19
BIAŁOKOZ Andrzej 3 2.59 0.19
RATAJCZAK Mariusz 5 4.31 0.32
BAWOLSKA Wioletta Helena 2 1.72 0.13
PUCEK Mateusz Sebastian 3 2.59 0.19
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 31 26.72 1.96
GŁADKOW Jan 3 2.59 0.19