A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Polanów

Polanów
brak 5.41% 5.77% 6.12% 6.48% 6.83% 7.19% 7.54% 7.90% 8.25% 8.61%
danych 5.76% 6.11% 6.47% 6.82% 7.18% 7.53% 7.89% 8.24% 8.60% 8.96%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 058
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:972
Liczba ważnych kart:972
Frekwencja wyborcza:13.77%
Liczba głosów ważnych:915
% głosów ważnych:94.14%
Liczba głosów na listy komitetu:67
% 7.32%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 35 52.24 3.83
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 1 1.49 0.11
JONCZEK Joanna Małgorzata 1 1.49 0.11
BIELEWICZ Przemysław 2 2.99 0.22
BIAŁOKOZ Andrzej 2 2.99 0.22
RATAJCZAK Mariusz 0 0.00 0.00
BAWOLSKA Wioletta Helena 1 1.49 0.11
PUCEK Mateusz Sebastian 2 2.99 0.22
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 21 31.34 2.30
GŁADKOW Jan 2 2.99 0.22