A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Mielno

Mielno
brak 5.41% 5.77% 6.12% 6.48% 6.83% 7.19% 7.54% 7.90% 8.25% 8.61%
danych 5.76% 6.11% 6.47% 6.82% 7.18% 7.53% 7.89% 8.24% 8.60% 8.96%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 464
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 321
Liczba ważnych kart:1 321
Frekwencja wyborcza:29.59%
Liczba głosów ważnych:1 294
% głosów ważnych:97.96%
Liczba głosów na listy komitetu:116
% 8.96%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 58 50.00 4.48
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 5 4.31 0.39
JONCZEK Joanna Małgorzata 4 3.45 0.31
BIELEWICZ Przemysław 1 0.86 0.08
BIAŁOKOZ Andrzej 1 0.86 0.08
RATAJCZAK Mariusz 6 5.17 0.46
BAWOLSKA Wioletta Helena 2 1.72 0.15
PUCEK Mateusz Sebastian 6 5.17 0.46
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 33 28.45 2.55
GŁADKOW Jan 0 0.00 0.00