A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Gmina Mielno

Mielno
brak 29.92% 31.40% 32.88% 34.36% 35.84% 37.33% 38.81% 40.29% 41.77% 43.25%
danych 31.39% 32.87% 34.35% 35.83% 37.32% 38.80% 40.28% 41.76% 43.24% 44.73%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 464
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 321
Liczba ważnych kart:1 321
Frekwencja wyborcza:29.59%
Liczba głosów ważnych:1 294
% głosów ważnych:97.96%
Liczba głosów na listy komitetu:458
% 35.39%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ROSATI Dariusz Kajetan 289 63.10 22.33
BUKIEWICZ Bożenna 28 6.11 2.16
GRODZKI Tomasz Paweł 17 3.71 1.31
KUNICKA Halina 8 1.75 0.62
JAKUBOWSKI Andrzej Stanisław 76 16.59 5.87
MACHALICA Krzysztof Edward 5 1.09 0.39
ŁAWRYNOWICZ Zofia 3 0.66 0.23
MARCINKIEWICZ Mirosław 13 2.84 1.00
ŁĄCKI Artur Jarosław 2 0.44 0.15
KOCHAN Magdalena Maria 17 3.71 1.31