A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat koszaliński 

koszaliński
brak 29.92% 31.40% 32.88% 34.36% 35.84% 37.33% 38.81% 40.29% 41.77% 43.25%
danych 31.39% 32.87% 34.35% 35.83% 37.32% 38.80% 40.28% 41.76% 43.24% 44.73%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:52 268
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 237
Liczba ważnych kart:9 236
Frekwencja wyborcza:17.67%
Liczba głosów ważnych:8 807
% głosów ważnych:95.36%
Liczba głosów na listy komitetu:3 429
% 38.93%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Będzino 6 819  1 075  1 075  1 016  304  29.92
Biesiekierz 4 854  898  897  869  384  44.19
Bobolice 7 824  1 104  1 104  1 035  397  38.36
Manowo 5 230  1 122  1 122  1 062  462  43.50
Mielno 4 464  1 321  1 321  1 294  458  35.39
Polanów 7 058  972  972  915  366  40.00
Sianów 10 801  1 669  1 669  1 581  595  37.63
Świeszyno 5 218  1 076  1 076  1 035  463  44.73
Ogółem 52 268  9 237  9 236  8 807  3 429  38.93
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ROSATI Dariusz Kajetan 1 707 49.78 19.38
BUKIEWICZ Bożenna 196 5.72 2.23
GRODZKI Tomasz Paweł 144 4.20 1.64
KUNICKA Halina 97 2.83 1.10
JAKUBOWSKI Andrzej Stanisław 992 28.93 11.26
MACHALICA Krzysztof Edward 17 0.50 0.19
ŁAWRYNOWICZ Zofia 51 1.49 0.58
MARCINKIEWICZ Mirosław 70 2.04 0.79
ŁĄCKI Artur Jarosław 22 0.64 0.25
KOCHAN Magdalena Maria 133 3.88 1.51