A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Barlinek

Barlinek
brak 4.73% 5.47% 6.20% 6.94% 7.68% 8.42% 9.15% 9.89% 10.63% 11.36%
danych 5.46% 6.19% 6.93% 7.67% 8.41% 9.14% 9.88% 10.62% 11.35% 12.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:15 628
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 667
Liczba ważnych kart:2 667
Frekwencja wyborcza:17.07%
Liczba głosów ważnych:2 567
% głosów ważnych:96.25%
Liczba głosów na listy komitetu:189
% 7.36%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 80 42.33 3.12
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 11 5.82 0.43
JONCZEK Joanna Małgorzata 14 7.41 0.55
BIELEWICZ Przemysław 8 4.23 0.31
BIAŁOKOZ Andrzej 5 2.65 0.19
RATAJCZAK Mariusz 6 3.17 0.23
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 3 1.59 0.12
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 59 31.22 2.30
GŁADKOW Jan 3 1.59 0.12