A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat myśliborski 

myśliborski
brak 4.73% 5.47% 6.20% 6.94% 7.68% 8.42% 9.15% 9.89% 10.63% 11.36%
danych 5.46% 6.19% 6.93% 7.67% 8.41% 9.14% 9.88% 10.62% 11.35% 12.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:53 541
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 623
Liczba ważnych kart:8 621
Frekwencja wyborcza:16.11%
Liczba głosów ważnych:8 287
% głosów ważnych:96.13%
Liczba głosów na listy komitetu:510
% 6.15%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Barlinek 15 628  2 667  2 667  2 567  189  7.36
Boleszkowice 2 337  287  287  276  14  5.07
Dębno 16 461  2 836  2 835  2 722  155  5.69
Myślibórz 16 438  2 499  2 498  2 408  114  4.73
Nowogródek Pomorski 2 677  334  334  314  38  12.10
Ogółem 53 541  8 623  8 621  8 287  510  6.15
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 228 44.71 2.75
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 30 5.88 0.36
JONCZEK Joanna Małgorzata 23 4.51 0.28
BIELEWICZ Przemysław 17 3.33 0.21
BIAŁOKOZ Andrzej 13 2.55 0.16
RATAJCZAK Mariusz 22 4.31 0.27
BAWOLSKA Wioletta Helena 2 0.39 0.02
PUCEK Mateusz Sebastian 9 1.76 0.11
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 153 30.00 1.85
GŁADKOW Jan 13 2.55 0.16