A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Nowogródek Pomorski

Nowogródek Pomorski
brak 4.73% 5.47% 6.20% 6.94% 7.68% 8.42% 9.15% 9.89% 10.63% 11.36%
danych 5.46% 6.19% 6.93% 7.67% 8.41% 9.14% 9.88% 10.62% 11.35% 12.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 677
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:334
Liczba ważnych kart:334
Frekwencja wyborcza:12.48%
Liczba głosów ważnych:314
% głosów ważnych:94.01%
Liczba głosów na listy komitetu:38
% 12.10%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 19 50.00 6.05
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 1 2.63 0.32
JONCZEK Joanna Małgorzata 2 5.26 0.64
BIELEWICZ Przemysław 1 2.63 0.32
BIAŁOKOZ Andrzej 1 2.63 0.32
RATAJCZAK Mariusz 3 7.89 0.96
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 2 5.26 0.64
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 9 23.68 2.87
GŁADKOW Jan 0 0.00 0.00