A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Boleszkowice

Boleszkowice
brak 4.73% 5.47% 6.20% 6.94% 7.68% 8.42% 9.15% 9.89% 10.63% 11.36%
danych 5.46% 6.19% 6.93% 7.67% 8.41% 9.14% 9.88% 10.62% 11.35% 12.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 337
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:287
Liczba ważnych kart:287
Frekwencja wyborcza:12.28%
Liczba głosów ważnych:276
% głosów ważnych:96.17%
Liczba głosów na listy komitetu:14
% 5.07%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 7 50.00 2.54
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 1 7.14 0.36
JONCZEK Joanna Małgorzata 0 0.00 0.00
BIELEWICZ Przemysław 1 7.14 0.36
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 1 7.14 0.36
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 2 14.29 0.72
GŁADKOW Jan 2 14.29 0.72