A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Dębno

Dębno
brak 4.73% 5.47% 6.20% 6.94% 7.68% 8.42% 9.15% 9.89% 10.63% 11.36%
danych 5.46% 6.19% 6.93% 7.67% 8.41% 9.14% 9.88% 10.62% 11.35% 12.1%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:16 461
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 836
Liczba ważnych kart:2 835
Frekwencja wyborcza:17.23%
Liczba głosów ważnych:2 722
% głosów ważnych:96.01%
Liczba głosów na listy komitetu:155
% 5.69%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 65 41.94 2.39
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 13 8.39 0.48
JONCZEK Joanna Małgorzata 2 1.29 0.07
BIELEWICZ Przemysław 6 3.87 0.22
BIAŁOKOZ Andrzej 5 3.23 0.18
RATAJCZAK Mariusz 8 5.16 0.29
BAWOLSKA Wioletta Helena 1 0.65 0.04
PUCEK Mateusz Sebastian 2 1.29 0.07
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 50 32.26 1.84
GŁADKOW Jan 3 1.94 0.11