A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Dobra (Szczecińska)

Dobra (Szczecińska)
brak 8.08% 8.38% 8.68% 8.98% 9.28% 9.58% 9.87% 10.17% 10.47% 10.77%
danych 8.37% 8.67% 8.97% 9.27% 9.57% 9.86% 10.16% 10.46% 10.76% 11.07%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:14 207
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 401
Liczba ważnych kart:4 399
Frekwencja wyborcza:30.98%
Liczba głosów ważnych:4 300
% głosów ważnych:97.75%
Liczba głosów na listy komitetu:349
% 8.12%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 198 56.73 4.60
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 8 2.29 0.19
JONCZEK Joanna Małgorzata 39 11.17 0.91
BIELEWICZ Przemysław 13 3.72 0.30
BIAŁOKOZ Andrzej 5 1.43 0.12
RATAJCZAK Mariusz 9 2.58 0.21
BAWOLSKA Wioletta Helena 4 1.15 0.09
PUCEK Mateusz Sebastian 11 3.15 0.26
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 53 15.19 1.23
GŁADKOW Jan 9 2.58 0.21