A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat policki 

policki
brak 8.08% 8.38% 8.68% 8.98% 9.28% 9.58% 9.87% 10.17% 10.47% 10.77%
danych 8.37% 8.67% 8.97% 9.27% 9.57% 9.86% 10.16% 10.46% 10.76% 11.07%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:56 131
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 967
Liczba ważnych kart:13 965
Frekwencja wyborcza:24.88%
Liczba głosów ważnych:13 529
% głosów ważnych:96.88%
Liczba głosów na listy komitetu:1 159
% 8.57%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dobra (Szczecińska) 14 207  4 401  4 399  4 300  349  8.12
Kołbaskowo 8 559  1 931  1 931  1 882  152  8.08
Nowe Warpno 1 327  302  302  289  32  11.07
Police 32 038  7 333  7 333  7 058  626  8.87
Ogółem 56 131  13 967  13 965  13 529  1 159  8.57
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 628 54.18 4.64
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 42 3.62 0.31
JONCZEK Joanna Małgorzata 89 7.68 0.66
BIELEWICZ Przemysław 35 3.02 0.26
BIAŁOKOZ Andrzej 14 1.21 0.10
RATAJCZAK Mariusz 39 3.36 0.29
BAWOLSKA Wioletta Helena 11 0.95 0.08
PUCEK Mateusz Sebastian 26 2.24 0.19
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 240 20.71 1.77
GŁADKOW Jan 35 3.02 0.26