A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Police

Police
brak 8.08% 8.38% 8.68% 8.98% 9.28% 9.58% 9.87% 10.17% 10.47% 10.77%
danych 8.37% 8.67% 8.97% 9.27% 9.57% 9.86% 10.16% 10.46% 10.76% 11.07%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:32 038
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 333
Liczba ważnych kart:7 333
Frekwencja wyborcza:22.89%
Liczba głosów ważnych:7 058
% głosów ważnych:96.25%
Liczba głosów na listy komitetu:626
% 8.87%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 337 53.83 4.77
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 23 3.67 0.33
JONCZEK Joanna Małgorzata 37 5.91 0.52
BIELEWICZ Przemysław 18 2.88 0.26
BIAŁOKOZ Andrzej 8 1.28 0.11
RATAJCZAK Mariusz 23 3.67 0.33
BAWOLSKA Wioletta Helena 5 0.80 0.07
PUCEK Mateusz Sebastian 14 2.24 0.20
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 145 23.16 2.05
GŁADKOW Jan 16 2.56 0.23