A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Kozielice

Kozielice
brak 3.06% 3.35% 3.63% 3.92% 4.20% 4.49% 4.78% 5.06% 5.35% 5.63%
danych 3.34% 3.62% 3.91% 4.19% 4.48% 4.77% 5.05% 5.34% 5.62% 5.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 103
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:272
Liczba ważnych kart:272
Frekwencja wyborcza:12.93%
Liczba głosów ważnych:253
% głosów ważnych:93.01%
Liczba głosów na listy komitetu:12
% 4.74%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 3 25.00 1.19
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 1 8.33 0.40
JONCZEK Joanna Małgorzata 1 8.33 0.40
BIELEWICZ Przemysław 1 8.33 0.40
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 1 8.33 0.40
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 1 8.33 0.40
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 3 25.00 1.19
GŁADKOW Jan 1 8.33 0.40