A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat pyrzycki 

pyrzycki
brak 3.06% 3.35% 3.63% 3.92% 4.20% 4.49% 4.78% 5.06% 5.35% 5.63%
danych 3.34% 3.62% 3.91% 4.19% 4.48% 4.77% 5.05% 5.34% 5.62% 5.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:32 236
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 022
Liczba ważnych kart:5 021
Frekwencja wyborcza:15.58%
Liczba głosów ważnych:4 780
% głosów ważnych:95.20%
Liczba głosów na listy komitetu:239
% 5.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bielice 2 441  318  318  294  3.06
Kozielice 2 103  272  272  253  12  4.74
Lipiany 4 900  815  815  771  25  3.24
Przelewice 4 277  500  500  476  25  5.25
Pyrzyce 15 688  2 745  2 744  2 631  147  5.59
Warnice 2 827  372  372  355  21  5.92
Ogółem 32 236  5 022  5 021  4 780  239  5.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 119 49.79 2.49
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 8 3.35 0.17
JONCZEK Joanna Małgorzata 9 3.77 0.19
BIELEWICZ Przemysław 10 4.18 0.21
BIAŁOKOZ Andrzej 5 2.09 0.10
RATAJCZAK Mariusz 5 2.09 0.10
BAWOLSKA Wioletta Helena 7 2.93 0.15
PUCEK Mateusz Sebastian 4 1.67 0.08
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 66 27.62 1.38
GŁADKOW Jan 6 2.51 0.13