A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Przelewice

Przelewice
brak 3.06% 3.35% 3.63% 3.92% 4.20% 4.49% 4.78% 5.06% 5.35% 5.63%
danych 3.34% 3.62% 3.91% 4.19% 4.48% 4.77% 5.05% 5.34% 5.62% 5.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 277
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:500
Liczba ważnych kart:500
Frekwencja wyborcza:11.69%
Liczba głosów ważnych:476
% głosów ważnych:95.20%
Liczba głosów na listy komitetu:25
% 5.25%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 11 44.00 2.31
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 0 0.00 0.00
JONCZEK Joanna Małgorzata 0 0.00 0.00
BIELEWICZ Przemysław 3 12.00 0.63
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 0 0.00 0.00
BAWOLSKA Wioletta Helena 1 4.00 0.21
PUCEK Mateusz Sebastian 1 4.00 0.21
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 9 36.00 1.89
GŁADKOW Jan 0 0.00 0.00