A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Pyrzyce

Pyrzyce
brak 3.06% 3.35% 3.63% 3.92% 4.20% 4.49% 4.78% 5.06% 5.35% 5.63%
danych 3.34% 3.62% 3.91% 4.19% 4.48% 4.77% 5.05% 5.34% 5.62% 5.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:15 688
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 745
Liczba ważnych kart:2 744
Frekwencja wyborcza:17.50%
Liczba głosów ważnych:2 631
% głosów ważnych:95.88%
Liczba głosów na listy komitetu:147
% 5.59%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 80 54.42 3.04
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 6 4.08 0.23
JONCZEK Joanna Małgorzata 6 4.08 0.23
BIELEWICZ Przemysław 2 1.36 0.08
BIAŁOKOZ Andrzej 3 2.04 0.11
RATAJCZAK Mariusz 2 1.36 0.08
BAWOLSKA Wioletta Helena 6 4.08 0.23
PUCEK Mateusz Sebastian 1 0.68 0.04
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 36 24.49 1.37
GŁADKOW Jan 5 3.40 0.19