A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Warnice

Warnice
brak 3.06% 3.35% 3.63% 3.92% 4.20% 4.49% 4.78% 5.06% 5.35% 5.63%
danych 3.34% 3.62% 3.91% 4.19% 4.48% 4.77% 5.05% 5.34% 5.62% 5.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 827
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:372
Liczba ważnych kart:372
Frekwencja wyborcza:13.16%
Liczba głosów ważnych:355
% głosów ważnych:95.43%
Liczba głosów na listy komitetu:21
% 5.92%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 12 57.14 3.38
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 1 4.76 0.28
JONCZEK Joanna Małgorzata 0 0.00 0.00
BIELEWICZ Przemysław 2 9.52 0.56
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 0 0.00 0.00
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 6 28.57 1.69
GŁADKOW Jan 0 0.00 0.00