A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Stargard Szczeciński

Stargard Szczeciński
brak 3.56% 4.05% 4.54% 5.03% 5.52% 6.01% 6.50% 6.99% 7.48% 7.97%
danych 4.04% 4.53% 5.02% 5.51% 6.00% 6.49% 6.98% 7.47% 7.96% 8.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:54 992
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 224
Liczba ważnych kart:13 222
Frekwencja wyborcza:24.05%
Liczba głosów ważnych:12 793
% głosów ważnych:96.76%
Liczba głosów na listy komitetu:834
% 6.52%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 373 44.72 2.92
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 26 3.12 0.20
JONCZEK Joanna Małgorzata 45 5.40 0.35
BIELEWICZ Przemysław 100 11.99 0.78
BIAŁOKOZ Andrzej 10 1.20 0.08
RATAJCZAK Mariusz 30 3.60 0.23
BAWOLSKA Wioletta Helena 14 1.68 0.11
PUCEK Mateusz Sebastian 13 1.56 0.10
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 199 23.86 1.56
GŁADKOW Jan 24 2.88 0.19