A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat stargardzki 

stargardzki
brak 3.56% 4.05% 4.54% 5.03% 5.52% 6.01% 6.50% 6.99% 7.48% 7.97%
danych 4.04% 4.53% 5.02% 5.51% 6.00% 6.49% 6.98% 7.47% 7.96% 8.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:95 597
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:18 911
Liczba ważnych kart:18 906
Frekwencja wyborcza:19.78%
Liczba głosów ważnych:18 219
% głosów ważnych:96.37%
Liczba głosów na listy komitetu:1 194
% 6.55%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Stargard Szczeciński 54 992  13 224  13 222  12 793  834  6.52
Chociwel 4 846  626  626  601  45  7.49
Dobrzany 4 111  471  471  450  16  3.56
Dolice 6 354  910  910  847  49  5.79
Ińsko 3 022  414  414  399  24  6.02
Kobylanka 3 806  923  922  910  77  8.46
Marianowo 2 497  396  395  369  20  5.42
Stara Dąbrowa 2 834  247  247  229  17  7.42
Stargard Szczeciński 9 704  1 321  1 321  1 256  97  7.72
Suchań 3 431  379  378  365  15  4.11
Ogółem 95 597  18 911  18 906  18 219  1 194  6.55
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 535 44.81 2.94
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 44 3.69 0.24
JONCZEK Joanna Małgorzata 69 5.78 0.38
BIELEWICZ Przemysław 125 10.47 0.69
BIAŁOKOZ Andrzej 22 1.84 0.12
RATAJCZAK Mariusz 43 3.60 0.24
BAWOLSKA Wioletta Helena 22 1.84 0.12
PUCEK Mateusz Sebastian 17 1.42 0.09
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 283 23.70 1.55
GŁADKOW Jan 34 2.85 0.19