A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Chociwel

Chociwel
brak 3.56% 4.05% 4.54% 5.03% 5.52% 6.01% 6.50% 6.99% 7.48% 7.97%
danych 4.04% 4.53% 5.02% 5.51% 6.00% 6.49% 6.98% 7.47% 7.96% 8.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 846
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:626
Liczba ważnych kart:626
Frekwencja wyborcza:12.92%
Liczba głosów ważnych:601
% głosów ważnych:96.01%
Liczba głosów na listy komitetu:45
% 7.49%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 19 42.22 3.16
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 2 4.44 0.33
JONCZEK Joanna Małgorzata 2 4.44 0.33
BIELEWICZ Przemysław 4 8.89 0.67
BIAŁOKOZ Andrzej 3 6.67 0.50
RATAJCZAK Mariusz 5 11.11 0.83
BAWOLSKA Wioletta Helena 1 2.22 0.17
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 7 15.56 1.16
GŁADKOW Jan 2 4.44 0.33