A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Suchań

Suchań
brak 3.56% 4.05% 4.54% 5.03% 5.52% 6.01% 6.50% 6.99% 7.48% 7.97%
danych 4.04% 4.53% 5.02% 5.51% 6.00% 6.49% 6.98% 7.47% 7.96% 8.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 431
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:379
Liczba ważnych kart:378
Frekwencja wyborcza:11.05%
Liczba głosów ważnych:365
% głosów ważnych:96.56%
Liczba głosów na listy komitetu:15
% 4.11%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 6 40.00 1.64
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 1 6.67 0.27
JONCZEK Joanna Małgorzata 0 0.00 0.00
BIELEWICZ Przemysław 3 20.00 0.82
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 0 0.00 0.00
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 1 6.67 0.27
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 4 26.67 1.10
GŁADKOW Jan 0 0.00 0.00