A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Dobrzany

Dobrzany
brak 3.56% 4.05% 4.54% 5.03% 5.52% 6.01% 6.50% 6.99% 7.48% 7.97%
danych 4.04% 4.53% 5.02% 5.51% 6.00% 6.49% 6.98% 7.47% 7.96% 8.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 111
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:471
Liczba ważnych kart:471
Frekwencja wyborcza:11.46%
Liczba głosów ważnych:450
% głosów ważnych:95.54%
Liczba głosów na listy komitetu:16
% 3.56%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 6 37.50 1.33
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 2 12.50 0.44
JONCZEK Joanna Małgorzata 1 6.25 0.22
BIELEWICZ Przemysław 0 0.00 0.00
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 1 6.25 0.22
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 1 6.25 0.22
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 5 31.25 1.11
GŁADKOW Jan 0 0.00 0.00