A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Stara Dąbrowa

Stara Dąbrowa
brak 3.56% 4.05% 4.54% 5.03% 5.52% 6.01% 6.50% 6.99% 7.48% 7.97%
danych 4.04% 4.53% 5.02% 5.51% 6.00% 6.49% 6.98% 7.47% 7.96% 8.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 834
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:247
Liczba ważnych kart:247
Frekwencja wyborcza:8.72%
Liczba głosów ważnych:229
% głosów ważnych:92.71%
Liczba głosów na listy komitetu:17
% 7.42%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 5 29.41 2.18
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 1 5.88 0.44
JONCZEK Joanna Małgorzata 2 11.76 0.87
BIELEWICZ Przemysław 0 0.00 0.00
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 0 0.00 0.00
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 7 41.18 3.06
GŁADKOW Jan 2 11.76 0.87