A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Kobylanka

Kobylanka
brak 3.56% 4.05% 4.54% 5.03% 5.52% 6.01% 6.50% 6.99% 7.48% 7.97%
danych 4.04% 4.53% 5.02% 5.51% 6.00% 6.49% 6.98% 7.47% 7.96% 8.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 806
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:923
Liczba ważnych kart:922
Frekwencja wyborcza:24.25%
Liczba głosów ważnych:910
% głosów ważnych:98.70%
Liczba głosów na listy komitetu:77
% 8.46%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 39 50.65 4.29
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 3 3.90 0.33
JONCZEK Joanna Małgorzata 7 9.09 0.77
BIELEWICZ Przemysław 5 6.49 0.55
BIAŁOKOZ Andrzej 3 3.90 0.33
RATAJCZAK Mariusz 1 1.30 0.11
BAWOLSKA Wioletta Helena 1 1.30 0.11
PUCEK Mateusz Sebastian 1 1.30 0.11
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 16 20.78 1.76
GŁADKOW Jan 1 1.30 0.11