A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Dolice

Dolice
brak 3.56% 4.05% 4.54% 5.03% 5.52% 6.01% 6.50% 6.99% 7.48% 7.97%
danych 4.04% 4.53% 5.02% 5.51% 6.00% 6.49% 6.98% 7.47% 7.96% 8.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 354
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:910
Liczba ważnych kart:910
Frekwencja wyborcza:14.32%
Liczba głosów ważnych:847
% głosów ważnych:93.08%
Liczba głosów na listy komitetu:49
% 5.79%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 17 34.69 2.01
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 3 6.12 0.35
JONCZEK Joanna Małgorzata 2 4.08 0.24
BIELEWICZ Przemysław 3 6.12 0.35
BIAŁOKOZ Andrzej 3 6.12 0.35
RATAJCZAK Mariusz 2 4.08 0.24
BAWOLSKA Wioletta Helena 1 2.04 0.12
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 17 34.69 2.01
GŁADKOW Jan 1 2.04 0.12