A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Ińsko

Ińsko
brak 3.56% 4.05% 4.54% 5.03% 5.52% 6.01% 6.50% 6.99% 7.48% 7.97%
danych 4.04% 4.53% 5.02% 5.51% 6.00% 6.49% 6.98% 7.47% 7.96% 8.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 022
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:414
Liczba ważnych kart:414
Frekwencja wyborcza:13.70%
Liczba głosów ważnych:399
% głosów ważnych:96.38%
Liczba głosów na listy komitetu:24
% 6.02%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 15 62.50 3.76
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 1 4.17 0.25
JONCZEK Joanna Małgorzata 1 4.17 0.25
BIELEWICZ Przemysław 1 4.17 0.25
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 1 4.17 0.25
BAWOLSKA Wioletta Helena 1 4.17 0.25
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 4 16.67 1.00
GŁADKOW Jan 0 0.00 0.00