A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Marianowo

Marianowo
brak 3.56% 4.05% 4.54% 5.03% 5.52% 6.01% 6.50% 6.99% 7.48% 7.97%
danych 4.04% 4.53% 5.02% 5.51% 6.00% 6.49% 6.98% 7.47% 7.96% 8.46%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 497
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:396
Liczba ważnych kart:395
Frekwencja wyborcza:15.86%
Liczba głosów ważnych:369
% głosów ważnych:93.42%
Liczba głosów na listy komitetu:20
% 5.42%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 16 80.00 4.34
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 0 0.00 0.00
JONCZEK Joanna Małgorzata 1 5.00 0.27
BIELEWICZ Przemysław 0 0.00 0.00
BIAŁOKOZ Andrzej 1 5.00 0.27
RATAJCZAK Mariusz 1 5.00 0.27
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 1 5.00 0.27
GŁADKOW Jan 0 0.00 0.00