A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Szczecinek

Szczecinek
brak 6.94% 7.51% 8.09% 8.66% 9.23% 9.81% 10.38% 10.95% 11.52% 12.10%
danych 7.50% 8.08% 8.65% 9.22% 9.80% 10.37% 10.94% 11.51% 12.09% 12.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:32 298
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 483
Liczba ważnych kart:7 482
Frekwencja wyborcza:23.17%
Liczba głosów ważnych:7 242
% głosów ważnych:96.79%
Liczba głosów na listy komitetu:685
% 9.46%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 226 32.99 3.12
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 15 2.19 0.21
JONCZEK Joanna Małgorzata 13 1.90 0.18
BIELEWICZ Przemysław 21 3.07 0.29
BIAŁOKOZ Andrzej 12 1.75 0.17
RATAJCZAK Mariusz 229 33.43 3.16
BAWOLSKA Wioletta Helena 7 1.02 0.10
PUCEK Mateusz Sebastian 5 0.73 0.07
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 146 21.31 2.02
GŁADKOW Jan 11 1.61 0.15