A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat szczecinecki 

szczecinecki
brak 6.94% 7.51% 8.09% 8.66% 9.23% 9.81% 10.38% 10.95% 11.52% 12.10%
danych 7.50% 8.08% 8.65% 9.22% 9.80% 10.37% 10.94% 11.51% 12.09% 12.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:62 709
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 675
Liczba ważnych kart:11 670
Frekwencja wyborcza:18.62%
Liczba głosów ważnych:11 194
% głosów ważnych:95.92%
Liczba głosów na listy komitetu:1 035
% 9.25%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Szczecinek 32 298  7 483  7 482  7 242  685  9.46
Barwice 7 028  813  813  772  55  7.12
Biały Bór 4 288  713  713  656  63  9.60
Borne Sulinowo 7 670  1 294  1 290  1 231  97  7.88
Grzmiąca 4 093  535  535  504  35  6.94
Szczecinek 7 332  837  837  789  100  12.67
Ogółem 62 709  11 675  11 670  11 194  1 035  9.25
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 368 35.56 3.29
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 31 3.00 0.28
JONCZEK Joanna Małgorzata 28 2.71 0.25
BIELEWICZ Przemysław 30 2.90 0.27
BIAŁOKOZ Andrzej 15 1.45 0.13
RATAJCZAK Mariusz 287 27.73 2.56
BAWOLSKA Wioletta Helena 14 1.35 0.13
PUCEK Mateusz Sebastian 6 0.58 0.05
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 239 23.09 2.14
GŁADKOW Jan 17 1.64 0.15