A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Biały Bór

Biały Bór
brak 6.94% 7.51% 8.09% 8.66% 9.23% 9.81% 10.38% 10.95% 11.52% 12.10%
danych 7.50% 8.08% 8.65% 9.22% 9.80% 10.37% 10.94% 11.51% 12.09% 12.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 288
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:713
Liczba ważnych kart:713
Frekwencja wyborcza:16.63%
Liczba głosów ważnych:656
% głosów ważnych:92.01%
Liczba głosów na listy komitetu:63
% 9.60%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 16 25.40 2.44
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 6 9.52 0.91
JONCZEK Joanna Małgorzata 3 4.76 0.46
BIELEWICZ Przemysław 3 4.76 0.46
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 11 17.46 1.68
BAWOLSKA Wioletta Helena 1 1.59 0.15
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 21 33.33 3.20
GŁADKOW Jan 2 3.17 0.30