A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Grzmiąca

Grzmiąca
brak 6.94% 7.51% 8.09% 8.66% 9.23% 9.81% 10.38% 10.95% 11.52% 12.10%
danych 7.50% 8.08% 8.65% 9.22% 9.80% 10.37% 10.94% 11.51% 12.09% 12.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 093
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:535
Liczba ważnych kart:535
Frekwencja wyborcza:13.07%
Liczba głosów ważnych:504
% głosów ważnych:94.21%
Liczba głosów na listy komitetu:35
% 6.94%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 13 37.14 2.58
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 3 8.57 0.60
JONCZEK Joanna Małgorzata 1 2.86 0.20
BIELEWICZ Przemysław 0 0.00 0.00
BIAŁOKOZ Andrzej 2 5.71 0.40
RATAJCZAK Mariusz 8 22.86 1.59
BAWOLSKA Wioletta Helena 1 2.86 0.20
PUCEK Mateusz Sebastian 1 2.86 0.20
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 5 14.29 0.99
GŁADKOW Jan 1 2.86 0.20