A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Borne Sulinowo

Borne Sulinowo
brak 6.94% 7.51% 8.09% 8.66% 9.23% 9.81% 10.38% 10.95% 11.52% 12.10%
danych 7.50% 8.08% 8.65% 9.22% 9.80% 10.37% 10.94% 11.51% 12.09% 12.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 670
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 294
Liczba ważnych kart:1 290
Frekwencja wyborcza:16.87%
Liczba głosów ważnych:1 231
% głosów ważnych:95.43%
Liczba głosów na listy komitetu:97
% 7.88%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 52 53.61 4.22
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 2 2.06 0.16
JONCZEK Joanna Małgorzata 2 2.06 0.16
BIELEWICZ Przemysław 1 1.03 0.08
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 9 9.28 0.73
BAWOLSKA Wioletta Helena 3 3.09 0.24
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 27 27.84 2.19
GŁADKOW Jan 1 1.03 0.08