A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Szczecinek

Szczecinek
brak 6.94% 7.51% 8.09% 8.66% 9.23% 9.81% 10.38% 10.95% 11.52% 12.10%
danych 7.50% 8.08% 8.65% 9.22% 9.80% 10.37% 10.94% 11.51% 12.09% 12.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 332
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:837
Liczba ważnych kart:837
Frekwencja wyborcza:11.42%
Liczba głosów ważnych:789
% głosów ważnych:94.27%
Liczba głosów na listy komitetu:100
% 12.67%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 39 39.00 4.94
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 4 4.00 0.51
JONCZEK Joanna Małgorzata 7 7.00 0.89
BIELEWICZ Przemysław 2 2.00 0.25
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 28 28.00 3.55
BAWOLSKA Wioletta Helena 2 2.00 0.25
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 18 18.00 2.28
GŁADKOW Jan 0 0.00 0.00