A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Świdwin

Świdwin
brak 3.68% 3.98% 4.29% 4.59% 4.89% 5.20% 5.50% 5.80% 6.10% 6.41%
danych 3.97% 4.28% 4.58% 4.88% 5.19% 5.49% 5.79% 6.09% 6.40% 6.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:12 520
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 333
Liczba ważnych kart:2 333
Frekwencja wyborcza:18.63%
Liczba głosów ważnych:2 237
% głosów ważnych:95.89%
Liczba głosów na listy komitetu:143
% 6.39%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 64 44.76 2.86
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 6 4.20 0.27
JONCZEK Joanna Małgorzata 5 3.50 0.22
BIELEWICZ Przemysław 4 2.80 0.18
BIAŁOKOZ Andrzej 1 0.70 0.04
RATAJCZAK Mariusz 10 6.99 0.45
BAWOLSKA Wioletta Helena 3 2.10 0.13
PUCEK Mateusz Sebastian 4 2.80 0.18
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 44 30.77 1.97
GŁADKOW Jan 2 1.40 0.09