A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat świdwiński 

świdwiński
brak 3.68% 3.98% 4.29% 4.59% 4.89% 5.20% 5.50% 5.80% 6.10% 6.41%
danych 3.97% 4.28% 4.58% 4.88% 5.19% 5.49% 5.79% 6.09% 6.40% 6.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:39 164
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 444
Liczba ważnych kart:6 443
Frekwencja wyborcza:16.45%
Liczba głosów ważnych:6 126
% głosów ważnych:95.08%
Liczba głosów na listy komitetu:354
% 5.78%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Świdwin 12 520  2 333  2 333  2 237  143  6.39
Brzeżno 2 310  330  330  320  19  5.94
Połczyn-Zdrój 13 005  2 390  2 390  2 265  128  5.65
Rąbino 3 073  441  441  418  21  5.02
Sławoborze 3 345  370  370  343  23  6.71
Świdwin 4 911  580  579  543  20  3.68
Ogółem 39 164  6 444  6 443  6 126  354  5.78
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 160 45.20 2.61
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 20 5.65 0.33
JONCZEK Joanna Małgorzata 9 2.54 0.15
BIELEWICZ Przemysław 6 1.69 0.10
BIAŁOKOZ Andrzej 3 0.85 0.05
RATAJCZAK Mariusz 16 4.52 0.26
BAWOLSKA Wioletta Helena 5 1.41 0.08
PUCEK Mateusz Sebastian 14 3.95 0.23
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 115 32.49 1.88
GŁADKOW Jan 6 1.69 0.10