A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Świdwin

Świdwin
brak 3.68% 3.98% 4.29% 4.59% 4.89% 5.20% 5.50% 5.80% 6.10% 6.41%
danych 3.97% 4.28% 4.58% 4.88% 5.19% 5.49% 5.79% 6.09% 6.40% 6.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 911
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:580
Liczba ważnych kart:579
Frekwencja wyborcza:11.81%
Liczba głosów ważnych:543
% głosów ważnych:93.78%
Liczba głosów na listy komitetu:20
% 3.68%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 6 30.00 1.10
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 2 10.00 0.37
JONCZEK Joanna Małgorzata 1 5.00 0.18
BIELEWICZ Przemysław 0 0.00 0.00
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 0 0.00 0.00
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 1 5.00 0.18
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 10 50.00 1.84
GŁADKOW Jan 0 0.00 0.00