A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Brzeżno

Brzeżno
brak 3.68% 3.98% 4.29% 4.59% 4.89% 5.20% 5.50% 5.80% 6.10% 6.41%
danych 3.97% 4.28% 4.58% 4.88% 5.19% 5.49% 5.79% 6.09% 6.40% 6.71%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 310
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:330
Liczba ważnych kart:330
Frekwencja wyborcza:14.29%
Liczba głosów ważnych:320
% głosów ważnych:96.97%
Liczba głosów na listy komitetu:19
% 5.94%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 5 26.32 1.56
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 0 0.00 0.00
JONCZEK Joanna Małgorzata 0 0.00 0.00
BIELEWICZ Przemysław 0 0.00 0.00
BIAŁOKOZ Andrzej 1 5.26 0.31
RATAJCZAK Mariusz 0 0.00 0.00
BAWOLSKA Wioletta Helena 1 5.26 0.31
PUCEK Mateusz Sebastian 2 10.53 0.63
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 10 52.63 3.13
GŁADKOW Jan 0 0.00 0.00