A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Dobra

Dobra
brak 5.59% 5.88% 6.17% 6.45% 6.74% 7.03% 7.32% 7.61% 7.89% 8.18%
danych 5.87% 6.16% 6.44% 6.73% 7.02% 7.31% 7.60% 7.88% 8.17% 8.47%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 543
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:316
Liczba ważnych kart:316
Frekwencja wyborcza:8.92%
Liczba głosów ważnych:295
% głosów ważnych:93.35%
Liczba głosów na listy komitetu:25
% 8.47%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 8 32.00 2.71
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 3 12.00 1.02
JONCZEK Joanna Małgorzata 2 8.00 0.68
BIELEWICZ Przemysław 1 4.00 0.34
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 1 4.00 0.34
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 5 20.00 1.69
GŁADKOW Jan 5 20.00 1.69