A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat łobeski 

łobeski
brak 5.59% 5.88% 6.17% 6.45% 6.74% 7.03% 7.32% 7.61% 7.89% 8.18%
danych 5.87% 6.16% 6.44% 6.73% 7.02% 7.31% 7.60% 7.88% 8.17% 8.47%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:30 046
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:4 026
Liczba ważnych kart:4 025
Frekwencja wyborcza:13.40%
Liczba głosów ważnych:3 793
% głosów ważnych:94.24%
Liczba głosów na listy komitetu:237
% 6.25%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dobra 3 543  316  316  295  25  8.47
Łobez 11 303  1 810  1 810  1 735  97  5.59
Radowo Małe 2 991  321  321  302  24  7.95
Resko 6 448  860  859  796  49  6.16
Węgorzyno 5 761  719  719  665  42  6.32
Ogółem 30 046  4 026  4 025  3 793  237  6.25
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 91 38.40 2.40
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 11 4.64 0.29
JONCZEK Joanna Małgorzata 14 5.91 0.37
BIELEWICZ Przemysław 8 3.38 0.21
BIAŁOKOZ Andrzej 7 2.95 0.18
RATAJCZAK Mariusz 14 5.91 0.37
BAWOLSKA Wioletta Helena 4 1.69 0.11
PUCEK Mateusz Sebastian 3 1.27 0.08
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 77 32.49 2.03
GŁADKOW Jan 8 3.38 0.21